Funktionsnedsättning och hjälpmedel

funktionsnedsättningRullstol, hörapparat, inkontinensskydd, blodprovstagare och förhöjningar till stolar är exempel på olika hjälpmedel som du kan få. Har du en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom finns det med andra ord bra hjälp att få för att underlätta vardagen. Du får hjälp att förbättra din nedsatta förmåga, uppväga förlorad förmåga samt bevara och utveckla förmåga. Om du har en funktionsnedsättning kan du få hjälpmedel som hjälper dig att exempelvis klä dig, äta, sköta din hygien, förflytta dig, kommunicera med omvärlden samt fungera i och utanför hemmet.

Hela Sveriges Assistans

Det finns hjälpmedel för barn med funktionsnedsättning, helt gratis. Kontakta habiliteringen eller aktuell barnklinik så får du mer information. Du som har ett funktionsnedsättning har samma rätt till undervisning och studiemiljö som andra elever och därför har Landstinget som ansvar att se till att det finns personliga hjälpmedel. Man kan också få bostaden anpassad och så även arbetsplatsen. Att ha en funktionsnedsättning innebär även att bilen också kan anpassas, om det behövs.

För att få ett hjälpmedel vänder du dig till din vårdcentral eller primärvårdsrehabiliteringen (via Landstinget) eller så vänder du dig till Försäkringskassan. Läs mer och få utförlig information på Vårdguiden.se, Försäkringskassan.se eller Landstingets hjälpmedelsguide. Du kan också vända dig till din vårdcentral eller till premiärvårdsrehabiliteringen.